Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

1. Σύμφωνα με τον ν.2251/1994 (άρθρο 4 παρ.10) έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την ενημέρωσή μας αποστέλλοντας  email στο info@culttour.gr γραπτή δήλωση, στην οποία πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός και η ημερομηνία παραγγελίας, η ημερομηνία παραλαβής, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση αποστολής.

2. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα στο πλαίσιο της υπαναχώρησης γίνονται δεκτά μόνο εφόσον αυτά βρίσκονται στην αρχική άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκαν, χωρίς να έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους ή να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να έχουν καταστραφεί. Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία δύναται να μην κάνει αποδεκτή την επιστροφή των προϊόντων και να σας τα επιστρέψει με δική σας χρέωση.

3. Επισημαίνεται ότι για την αποστολή του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ασφαλή και ανιχνεύσιμη μέθοδο (ταχυδρομικά ως συστημένο ή με ταχυμεταφορά), αναλαμβάνοντας τα έξοδα αποστολής της επιστροφής, ενώ θα πρέπει να διακρατηθεί η απόδειξη αποστολής.

4. Η διεύθυνση αποστολής είναι:

CULTtOUR – Εμμανουέλα Κακαβιά

Χαραλάμπους Μούσκου 13, Άνω Κυψέλη, Αττικής, 11363, Ελλάδα

Επιστροφή Ελαττωματικού Προϊόντος

5. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικής ποιότητας, ή δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη δωρεάν αντικατάστασή του. Η εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάστασή του, το κόστος επιστροφής, καθώς και το κόστος επαναποστολής. Προκειμένου να αποτιμηθεί αρχικά το αίτημά σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε και να μας στείλετε φωτογραφίες του ελαττωματικού προϊόντος στο email info@culttour.gr πριν την αποστολή του προϊόντος. Ακολούθως, όταν λάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, αυτό θα περάσει από ποιοτικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος. Σε περίπτωση που δεν προκύψει υπαιτιότητα της εταιρίας, τότε η εταιρία δύναται να μην κάνει αποδεκτή την επιστροφή των προϊόντων και να σας τα επιστρέψει με χρέωση δική σας.

6. Εάν μας αποστείλετε το προϊόν χωρίς την παραπάνω διαδικασία επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου όλα τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν χαρακτηριστεί ελαττωματικό, σας επιστρέφεται με επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους.

7. Η διεύθυνση αποστολής είναι:

CULTtOUR – Εμμανουέλα Κακαβιά

Χαραλάμπους Μούσκου 13, Άνω Κυψέλη, Αττικής, 11363, Ελλάδα